Afholdte Koranmøder

Afholdte koranmøder

Koranen og Adab

 

Oplægsholder: Iram Nisa Asif, Ph.d. studerende i religionshistorie, MA i Islamologi

Dato: Den 22. maj 2010

Beskrivelse: Adab er et multidimensioneret og multikultiveret islamisk dydsbegreb for bl.a. værdighed, uformelt/formelt accepterede (sociale) manerer og god omgang med nogen eller noget.
Iram Nisa Asif tilsigter at perspektivere adab i forhold til sin egen relation til Koranen udfra tajweed-recitation. Iram Asif vil forklare muligheden for at udvikle en auditiv relation til Koranen, som ikke bygger på rationale eller forståelse, men sproglig indlevelse og hengivenhed, hvor hjertet er modtager for Koranens lys. Endvidere, vil Iram forklare, hvordan man under recitation af Koranen er i stand til skabe et metaforisk rum for spirituel kultivering.


Hvad betyder ordene Al-Rahman og Al-Rahim

 

Oplægsholder: Sherin Khankan

Dato: Den 4. marts 2010

Beskrivelse: Alle vers i Koranen med undtagelse af et enkelt vers starter med ordene: I Guds navn den Nådige (Al-Rahman) Den Barmhjertige (Al-Rahim)…. Islam er en fredens religion og livsvejledning. At være muslim er at praktisere fred. Gud er nådig og barmhjertig. Hvad vil det sige? Hvorfor kan vi mennesker ikke fatte Guds nåde?


Koranens have: rislende kilder, spirende kornmarker, hængende drueklaser og flodsenge med brusende skum

 

Oplægsholder: Amer Majid Khan

Dato: Torsdag den 28. januar 2010 kl.18-20

Beskrivelse: “Han er den der sender vand ned fra himlen; derved frembringer Vi planter af enhver art. Derpå frembringer Vi grønt (og afgrøde), hvorfra Vi lader korn spire i rækker; og fra daddelpalmen, af deres frugtstand, fremkommer hængende klaser; og haver med druer og oliven og granatæbler, der ligner hinanden (på mange måder) og ikke ligner hinanden (i smag og sort). Se på deres frugter når de sætter frugt og når de modnes. Sandelig, deri er tegn for folk der har tro.” (Koranen 6:99)


Rumi og Ekstasen 2. del

 

Oplægsholder: Naveed Baig

Dato: Lørdag den 6. december 2008 kl. 14-16

Beskrivelse: Indblik i en af sufismens store tænkere “Jalaludeen Rumi (1207-1273)”.
“Kærlighedens religion er som intet andet”, hævdede Rumi. Han ønskede ikke at grundlægge en ny religion, men ville i stedet understrege, at essensen af alle religioner er oprigtig hengivelse til Gud, og dermed slet og ret kærlighed.
Det kærlighedsbegreb, som Rumi omtalte, er den højeste form for kærlighed, også kendt i vestlig filosofisk tænkning som agape, den spirituelle, betingelsesløse kærlighed, der forvandler det falske, selvoptagede selv til et mere oplyst eller “højere” selv.
Denne form for kærlighed har en evne til at opløse menneskets lavere tilbøjeligheder, idet den udvikler og danner vores indsigt og får det smukke i os til at blomstre.


Tema 1. Dø før du dør

 

Lørdag den 1. november 2008 kl. 14-16
Oplægsholder: Sherin Khankan (Forfatter til Islam og Forsoning- en offentlig sag)
Ordene: “dø før du dør” stammer fra vores elskede Profet Muhammed, Fred være med ham. Sufien er søn og datter af det nuværende øjeblik. Fortid og fremtid slører Gud for vores syn; brænd dem begge i ilden, sagde Rumi.
Beskrivelse: Om at være i nuet og leve hvert øjeblik af dit liv som om det var det sidste. Om at elske dine valg og din skæbne og ikke gøre modstand mod det som ikke kan ændres. Om at stole på Allah i alt hvad der sker og finde et mirakel i det gode såvel som det dårlige.


Tema 2. Ægteskab- kamp og kærlighed

 

Lørdag den 1. november 2008 kl. 14-16
Oplægsholder: Amer Majid (Forfatter til Sendebudet)

Beskrivelse: Når du gifter dig har du fuldført halvdelen af din religion/livsvejledning. Om ægteskabet i Islam. Indblik i ideal (Koranens ord om ægteskab) og virkelighed. Der gøres rede for de nuancer som Koranen fremhæver om det islamiske ægteskab. Nuancerne antyder en klar vejledning om både fasthed og fleksibilitet i ægteskabet. Kvinder og mænds rettigheder og pligter. Hvordan opnår man balance i et ægteskab. Begrebet polygami vil også blive berørt.


Rumi og ekstasen

 

Dato: Lørdag den 31. maj 2008
Tema: Rumi og ekstasen
Gæsteforelæsere: Naveed Baig


Muslims and freedom of speech

Dato: Lørdag den 5. april 2008
Tema: Muslims and freedom of speech
Gæsteforelæsere: Maajid Nawaz, Ed Husain og Amer Majid
Maajid Nawaz og Ed Husain er ledende ex-Hizb ut-Tahrir medlemmer fra London
Se www.quilliamfoundation.org
Koranmødet foregik på engelsk


Troens lidenskab

Dato: Den 23. marts 2008
Tema: Troens lidenskab
Gæsteforelæser: Amer Majid


Gudsbegrebet i Koranen

Den 9. februar 2008
Gæsteforelæser forfatter til bogen Sendebudet, Amer Majid


Halal og Haram i et dybere perspektiv

Den 26. april 2005

 

Powered by PHP Webmasterpoint.org