Multikultur er ikke farlig

Jonas Fruensgaard | 6. august 2011

 

Talskvinde for Kritiske Muslimer mener, at tragedien i Norge skal bruges til at forstå faren ved antiislamisk propaganda

 

Sherin Khankan, der er religionssociolog, forfatter og talskvinde for foreningen Kritiske Muslimer, kritiserer Sørine Gotfredsen for i en kronik at give det multikulturelle samfund en del af skylden for Anders Breiviks terror.

Sherin mener, at det multikulturelle samfund er en frugtbar realitet, og at det er ekstremistiske holdninger og antiislamisk propaganda, hvor man umenneskeliggør en religion og en bestemt befolkningsgruppe, der har en del af skylden for tragedien i Norge.

”Man kan ikke bruge Anders Breivik til at konkludere, at det multikulturelle samfund er farligt og en trussel. Situationen viser derimod, hvor meget radikale, følelsesladede og irrationelle holdninger fylder i det offentlige rum. Det er sådanne argumenter, som har fået Breivik til at betragte andre medborgere som undermennesker, der udgør en trussel for samfundet.”

Er tonen i den offentlige debat for hård?

”Tonen er hård, men det er indholdet, hvor man generaliserer og betragter medmennesker som undermennesker, der er det afgørende. Det gør Gotfredsen, når hun bruger Breiviks sindssyge handlinger til at sige, at det multikulturelle samfund er en utopi, da muslimer vil skabe splid i vesten. Selvom der er udfordringer, er de etniske og kulturelle forskelle en velsignelse, der gør samfundet stærkere. Derfor mener jeg, at det er antiislamisk propaganda, når Gotfredsen og Islamkritisk Netværk opstiller islam som en trussel mod Vesten.”

Er frygten for det multikulturelle samfund ubegrundet?

”Jeg tror, at de, der frygter det multikulturelle samfund, er præget af, at der bliver opstillet et unuanceret sort/hvidt billede af dem og os og islam over for Vesten. Og det gør Gotfredsen, når hun manipulerer med modsætninger i samfundet, der ikke er der. Vi bliver nødt til at fokusere på det, der forener os som mennesker, og give afkald på at monopolisere danskheden.”

Bør kristendommens angribes, når Breivik benytter en kristen retorik?

”Man kan ikke begrunde Breiviks handlinger med kristendommen, selvom han betegner sig som kristen, ligesom man ikke kan klandre islam for den terror, der begås af muslimer. Mennesker begår terror, ikke religioner. Selvom terror kan have en religiøs ramme eller sprog, er terror ofte politisk motiveret. Her er det interessant, at Dansk Folkeparti har været så stille i denne sag, mens hvis det havde været en muslim, havde man brugt anledningen til at angribe islam.”

Vil højrefløjens fremgang føre til øget radikalisering i fremtiden?

”Selvom den yderste højrefløj er gået kraftigt frem de seneste 15 år, mener jeg, at den yngre generation er opvokset med det multikulturelle samfund og har en bedre forståelse af globaliseringen. Den norske befolkning og de unge, der overlevede Breiviks terror, har heller ikke givet det multikulturelle samfund skylden for tragedien, men derimod stået sammen om næstekærligheden og solidariteten. Derfor er Gotfredsens udmeldinger kun med til at øge spændingerne og ikke med til at afhjælpe dem. Ord er nemlig handlinger, hvilket tragedien i Norge har vist os alt for godt.”

 

Powered by PHP Webmasterpoint.org