Verdens blinde øje

Pressemeddelelse 2. januar 2009

Kritiske Muslimer fordømmer på det kraftigste Israels angreb på Gaza, som har kostet mere end 530 livet og såret flere 2500. Iblandt ofre og sårede er flere hundrede uskyldige civile heriblandt mange børn. Vi beklager endvidere danske politikeres pinlige tavshed samt den ensidige danske mediedækning af angrebet, som bl.a. negligerer det væsentlige faktum at Israel har planlagt dette angreb under den såkaldte “fredstid” og bruger Hamas nylige misilangreb på Israel som en undskyldning for bombningen af Gaza. Danske medier bruger endvidere lang tid på gentagne gange at forklare hvorfor Israel bomber Gaza- en befolkning der i forvejen er afskåret fra omverdenen, men er konsekvent tavse i forhold til at søge forklaringer på hvorfor Hamas sender misilangreb ind over Israel.

Mens verden lukker sine øjne for Israels brutalitet og massedrab dør flere hver dag. Verdenssamfundet er nødt til at sige stop og presse Israel til at indstille sine inhumane militære aktioner samt at give humanitære organisationer mulighed for at yde deres hjælp til Gaza I form af medicin, mad og lægeudstyr. Produkter Israel nægter at lade komme ind I Gaza velvidende om at læger står magtesløse uden mulighed for at redde de mange 1000 sårede på hospitalerne.

Hamas og Israel er nødt til at anerkende hinanden som to demokratiske stater side om side. Denne gensidige anerkendelse forudsætter lige rettigheder, ligeværd og tillid. Præmisser som Israel vedvarende vælger at ignorere. Hamas misilangreb på Israel, der er minimale set i forhold til Israels angreb, fordømmer vi ligeledes kraftigt. Misilangrebene på Israel er en reaktion fra et folk i afmagt, som er blevet udpint for længe.

Ønsker Israel at misilangrebene skal stoppe, bør de starte med at overholde de fredsaftaler der tidligere er blevet indgået med henblik på at respektere palæstinenseres ret til at leve som værdige mennesker samt føre dialog med Hamas som er blevet valgt på demokratisk vis. Det er absurd at hævde at Hamas har haft rig mulighed for at bevise deres værd og intentioner i den seks måneder lange våbenhvile. Denne tid kaldes for en ”fredstid” af Israel og af danske journalister. Hvordan kan man definere fredstid som en tid hvor man udsulter, udpiner og afskærer folk fra de mest basale fornødenheder i et lukket fattigt fængsel som Gaza repræsenterer. Israel er i færd med at fostre en ny generation af radikale bevægelser ikke kun i Gaza men verden over.

Powered by PHP Webmasterpoint.org