Kritiske Muslimer tager skarpt og utvetydigt afstand fra påståede mordplaner på karikaturtegner

Pressemeddelelse, den 15. februar 2008

Kritiske Muslimer tager skarpt og utvetydigt afstand fra påståede mordplaner på karikaturtegneren Kurt Westergaard og sympatiserer med dennes familie.

Samtidig finder vi det dybt beklageligt at den danske stat vælger at effektuere udvisninger af borgere uden rettergang. Udvisningerne af de to borgere som er tiltalt for mordplaner er en tilsidesættelse af magtens tredeling-selve symbolet på en velfungerende demokratisk stat.

FORUM FOR KRITISKE MUSLIMER

Kritiske Muslimers holdning til karikaturkrisen i 2006

Nedenstående budskab fra 2006 kan bruges som en vejledning for hvordan man som muslim bør forholde sig til at danske aviser vælger at genoptrykke karikaturbillederne fra 2006.

Af Sherin Khankan forkvinde for Kritiske Muslimer

Profetens eksempel
Da den danske ambassade blev sat I brand I Damaskus følte jeg et stort behov for at påvirke debatten og mit muslimske bagland. Jeg indkaldte samme dag repræsentanter fra det aktive muslimske miljø I Danmark til et møde den 8. Februar 2006 med henblik på at finde en ny måde at anskue konflikten på. Målet var at finde en måde hvorpå vi kunne slukke den brand der var blevet tændt I mange hjerter og at opfordre og invitere danske muslimer til at arbejde aktivt for at sprede budskabet om fred og tilgivelse til resten af den muslimske verden.

Profetens eksempel fordrer netop tilgivelse, overbærenhed og rummelighed. Samt at møde vore modstandere med de bedste og skønneste argumenter. Dette var baggrunden for at mødes og finde en alternativ løsning på konflikten.

Nedenstående bøn blev reciteret af Profeten Muhammad da han blev uddrevet af landsbyen Taif efter at være blevet udsat for fysiske overgreb, hån, ydmygelser, spot og latterliggørelse af byens beboere som han havde søgt tilflugt hos.

“Allah Jeg beklager mig til Dig om min svaghed, min mangelfuldhed og om den ydmygelse jeg er blevet udsat for af mit folk. Du den mest Barmhjertige af de barmhjertige. Du Herre for de svage og herunder også for mig. Hvem har du overladt mig til? Til mennesket fjernt fra mig som modtager mig med fjendskab eller til en fjende som du har givet autoritet over mig. Så længe Du ikke er vred på mig, rører det mig ikke. Din gunst betyder mere for mig. Jeg søger tilflugt i dit Ansigts Lys, hvorved al mørke fjernes og alle gerninger i denne verden og den næste bliver forenede i harmoni, således at din vrede og utilfredshed ikke falder på mig. Jeg længes efter din tilfredsstillelse indtil du er tilfreds. Der er ingen kraft eller magt udover Dig.”

Bønnen skulle fungere som en påmindelse til alle muslimer om deres Profets overbærenhed og barmhjertighed over for menneskets svaghed især i svære tider. Netop i en tid hvor Profeten var genstand for alle overskrifter ville det være nødvendigt for muslimer at følge Profetens eksempel og dermed demonstrere islams barmhjertighedsetik. Profeten brugte bønnen som et vejledende lys og en salve til hjertet. Det samme ønskede vi at gøre. I erklæringen gjorde vi rede for at vi hilste fredelige demonstrationer og saglige argumenter velkommen. Men at det var beklageligt at nogle muslimer var så blændet af vrede at de fraveg deres Profets praksis og Koranens budskab som angiver en vejledning om konsekvens men også om gensidig respekt, tilgivelse og tolerance.

“Den som udviser tålmodighed og tilgiver har i sandhed praktiseret den mest noble form for mod og beslutningernes styrke.” Koranen 42:43

” Og strides ikke med skriftens folk undtagen med det bedste og skønneste argument” Koranen 29:46

Mødet skulle markere en fælles udtalelse fra repræsentanter fra det aktive muslimske miljø I Danmark med udgangspunkt i ovenstående duah som vi hver i sær skulle formidle videre til den danske befolkning og vore netværker i Danmark og den muslimske verden.

Den mere spirituelle og på samme tid forsonende tilgang til konflikten mødte kritik I dele af det muslimske miljø. Mødet endte med en opfordring til tilgivelse uden nogen form for forbehold. Som en bror udtrykte det på mødet: tilgivelse fordrer at vi er i stand til at hæve os over kritikken, forbeholdene og fordømmelsen over for Jyllandsposten. Det klare og utvetydige signal om total tilgivelse blev underskrevet af 15 aktive muslimer og appellen blev trykt i Weekendavisen og sendt ud i verden gennem vore netværker. Men der var flere muslimske repræsentanter der ikke kunne tilslutte sig appellen, da de ønskede en form for konsekvens over for Jyllandsposten I form af en undskyldning og indrømmelse.

(Uddrag fra bogen ”Islam og forsoning- en offentlig sag.”)

Powered by PHP Webmasterpoint.org